Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Obecný úrad


Zväčšiť mapu

Adresa úradu:
Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice

Telefón: +421 37 78 76 210, 0905 478 099

E- mai: dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Starosta obce: Ing. Marián Paulisz

Zástupca starostu: Ing. Tomáš Kmeťo

Poslanci OZ:

Peter Gálik, Mgr.

Patrik Gyepes

Silvester Gyepes

Ing. Tomáš Kmeťo

Peter Lüley

Dušan Lydik, Ing.

Ladislav Bene

Hlavná kontrolórka: Ing. Magdaléna Dojčanová

Stránkové dni:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
nestránkový
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 17:30
deň
-

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 17:30
13:00 - 15:30
13:00 - 13:30

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: