Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Obecný úrad


Zväčšiť mapu

Adresa úradu:
Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice

Telefón: +421 37 78 76 210, 0905 478 099

E- mai: dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Starosta obce: Ing. Marián Paulisz

Zástupca starostu: Ing. Tomáš Kmeťo

Poslanci OZ:

Peter Gálik, Mgr.

Patrik Gyepes

Silvester Gyepes

Ing. Tomáš Kmeťo

Peter Lüley

Dušan Lydik, Ing.

Ladislav Bene

Hlavná kontrolórka: Ing. Magdaléna Dojčanová

Stránkové dni:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
nestránkový
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 17:30
deň
-

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 17:30
13:00 - 15:30
13:00 - 13:30

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: