Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

O obci

Dolné Obdokovce (maď. Alsóbodok, Bodok; nem. a lat. Bodok), ležia uprostred Žitavskej sprašovej pahorkatiny na hornom toku pravostranného prítoku Žitavy, na juhozápad od pohoria Tribeč, na Požitavskej pahorkatine v Hosťovského potoka, asi 10 kilometrov od Nitry. Po stáročia obec patrila do historickej Nitrianskej župy, v dnešnom správnom usporiadaní patrí do Nitrianskeho okresu. Vyše tri štvrtiny obyvateľov obce sa hlási k maďarskej národnosti a z etnografického hľadiska je jednou z 13 obci podzoborskej maďarskej enklávy, vkliňujúcej sa do slovenského jazykového prostredia. V súčasnosti tu žije 1170 obyvateľov, ktorí sa v nedávnej minulosti venovali hlavne poľnohospodárstvu a vinohradníctvu.

V odlesnenom chotári ležiacom na pahorkatine v nadmorskej výške 158 - 245 m sú miestami ostrovčeky dúbrav s agátmi. Ležia na mladotreťohorných usadeninách a hnedozemných pôdach.
Obhospodarovaním pôdy sa prírodné prostredie značne zmenilo. Dávnejšie známe dubiny sa zmenšujú a potoky občas aj vysychajú. Flóra a fauna utrpeli neodvrátiteľné škody.
Hoci chotár obce stratil mnoho zo svojho prírodného bohatstva, stále je tu čo obdivovať, prípadne ísť na krátkodobý výlet. Pod obec siaha Beladická panva s ložiskami hnedého uhlia, ale jeho ťažba by nebola rentabilná.
Obec je mimoriadne bohatá na archeologické nálezy, najmä v okolí zaniknutej osady Kerňa (Kernye). Reprezentuje sa tu pravek, mladšia doba kamenná (lengyelská kultúra), doba bronzová (karpatská mohylová kultúra, füzesabonyská kultúra, čačianska kultúra), doba rímska (tzv. panónska keramika) a stredovek (9. -15. storočie). Zaujímavým dôkazom pravekej fauny sú zvyšky kostier treťohorného mastodonta v chotári obce. Pri rímskokatolíckom kostole rastie unikátny strom jaseňovec metlinatý (Koelreuteria paniculata) pochádzajúci zo severnej Číny. Bol tu zasadený v 30. rokoch 20. storočia.
Obec sa od prvej historickej zmienky o nej, čiže od začiatku 13. storočia, volala Bodok a slovenské pomenovanie Obdokowce sa objavuje po prvý raz až v roku 1786.

Prevažne poľnohospodárska obec sa svojou polohou bokom od hlavných komunikácií a peknou prírodou môže stať jednou z turistických základní okolia plného vzácnych pamiatok a pozoruhodností.

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: