Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

O obci

Dolné Obdokovce (maď. Alsóbodok, Bodok; nem. a lat. Bodok), ležia uprostred Žitavskej sprašovej pahorkatiny na hornom toku pravostranného prítoku Žitavy, na juhozápad od pohoria Tribeč, na Požitavskej pahorkatine v Hosťovského potoka, asi 10 kilometrov od Nitry. Po stáročia obec patrila do historickej Nitrianskej župy, v dnešnom správnom usporiadaní patrí do Nitrianskeho okresu. Vyše tri štvrtiny obyvateľov obce sa hlási k maďarskej národnosti a z etnografického hľadiska je jednou z 13 obci podzoborskej maďarskej enklávy, vkliňujúcej sa do slovenského jazykového prostredia. V súčasnosti tu žije 1170 obyvateľov, ktorí sa v nedávnej minulosti venovali hlavne poľnohospodárstvu a vinohradníctvu.

V odlesnenom chotári ležiacom na pahorkatine v nadmorskej výške 158 - 245 m sú miestami ostrovčeky dúbrav s agátmi. Ležia na mladotreťohorných usadeninách a hnedozemných pôdach.
Obhospodarovaním pôdy sa prírodné prostredie značne zmenilo. Dávnejšie známe dubiny sa zmenšujú a potoky občas aj vysychajú. Flóra a fauna utrpeli neodvrátiteľné škody.
Hoci chotár obce stratil mnoho zo svojho prírodného bohatstva, stále je tu čo obdivovať, prípadne ísť na krátkodobý výlet. Pod obec siaha Beladická panva s ložiskami hnedého uhlia, ale jeho ťažba by nebola rentabilná.
Obec je mimoriadne bohatá na archeologické nálezy, najmä v okolí zaniknutej osady Kerňa (Kernye). Reprezentuje sa tu pravek, mladšia doba kamenná (lengyelská kultúra), doba bronzová (karpatská mohylová kultúra, füzesabonyská kultúra, čačianska kultúra), doba rímska (tzv. panónska keramika) a stredovek (9. -15. storočie). Zaujímavým dôkazom pravekej fauny sú zvyšky kostier treťohorného mastodonta v chotári obce. Pri rímskokatolíckom kostole rastie unikátny strom jaseňovec metlinatý (Koelreuteria paniculata) pochádzajúci zo severnej Číny. Bol tu zasadený v 30. rokoch 20. storočia.
Obec sa od prvej historickej zmienky o nej, čiže od začiatku 13. storočia, volala Bodok a slovenské pomenovanie Obdokowce sa objavuje po prvý raz až v roku 1786.

Prevažne poľnohospodárska obec sa svojou polohou bokom od hlavných komunikácií a peknou prírodou môže stať jednou z turistických základní okolia plného vzácnych pamiatok a pozoruhodností.

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: