Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Školstvo

Obdokovskú školu a jej učiteľov prvýkrát spomínajú koncom 18. storočí, ale táto ustanovizeň je omnoho staršia. V pôvodnej budove školy postavenej na pôdoryse v tvare L bola jedna trieda a byt učiteľa a kantora. V roku 1865 bola budova opravená. Časom bola táto stará budova viackrát upravená a prestavaná tak, aby zodpovedala požiadavkám vyučovania.

V roku 1937 boli v škole už tri triedy a od 1. októbra 1941 tu bola otvorená aj katolícka národná škola so slovenským vyučovacím jazykom. Neskôr sa tu otvorili triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. V rokoch 1945 - 1950 bolo vyučovanie v maďarskom jazyku zakázané. Rôznojazyčné triedy školy bez najmenších národnostných treníc fungujú v jednej budove pod spoločným riaditeľstvom.
Keďže sa tu vyučujú len ročníky 1. - 4., žiaci vyšších ročníkov navštevujú slovenskú Základnú školu napr. v Čeľadiciach alebo v Nitre, žiaci školy s vyučovacím jazykom maďarským v Pohraniciach.

V škole pôsobí divadelný súbor, tanečná skupina, detská skupina ľudových tradícií, krúžok výpočtovej techniky, organizuje sa kurz anglického jazyka a pod.

V susedstve školy sa nachádza budova dvojjazyčnej materskej školy vybavenej detským ihriskom.

Na školskom dvore je jedna zvonica so starožitným malým zvonom, odliatym u majstra F. Walsera v Pešti (rok výroby sa neuvádza).

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: