Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Školstvo

Obdokovskú školu a jej učiteľov prvýkrát spomínajú koncom 18. storočí, ale táto ustanovizeň je omnoho staršia. V pôvodnej budove školy postavenej na pôdoryse v tvare L bola jedna trieda a byt učiteľa a kantora. V roku 1865 bola budova opravená. Časom bola táto stará budova viackrát upravená a prestavaná tak, aby zodpovedala požiadavkám vyučovania.

V roku 1937 boli v škole už tri triedy a od 1. októbra 1941 tu bola otvorená aj katolícka národná škola so slovenským vyučovacím jazykom. Neskôr sa tu otvorili triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. V rokoch 1945 - 1950 bolo vyučovanie v maďarskom jazyku zakázané. Rôznojazyčné triedy školy bez najmenších národnostných treníc fungujú v jednej budove pod spoločným riaditeľstvom.
Keďže sa tu vyučujú len ročníky 1. - 4., žiaci vyšších ročníkov navštevujú slovenskú Základnú školu napr. v Čeľadiciach alebo v Nitre, žiaci školy s vyučovacím jazykom maďarským v Pohraniciach.

V škole pôsobí divadelný súbor, tanečná skupina, detská skupina ľudových tradícií, krúžok výpočtovej techniky, organizuje sa kurz anglického jazyka a pod.

V susedstve školy sa nachádza budova dvojjazyčnej materskej školy vybavenej detským ihriskom.

Na školskom dvore je jedna zvonica so starožitným malým zvonom, odliatym u majstra F. Walsera v Pešti (rok výroby sa neuvádza).

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: