Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Cirkev

Tunajší románsky kostol sa spomína už v súpisoch pápežských vyberačov daní z orkov 1332 – 1337, ale podľa poznatkov bol určíie postavený v 2. polovici 12. storočia a už vtedy bol pravdepodobne zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Dolné Obdokovce boli fíliou farnosti v Pohraniciach, hoci sa v obci spomína fara.

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstitela bol typickou románskou stavbou dedinského kostola s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou. V roku 1968 odkryli jeho románske jadro (svätyňa, loď) a na západnej strane našli aj pôvodný vchod. Najväčšie prestavby sa vykonávali okolo roku 1796, keď prestavali niekdajšiu loď na väčšiu, barokovú. K severnému priečeliu románskeho kostola bola pristavaná sakristia zaklenutá pruskou klenbou.

Hlavný oltár kostola pochádza z 18. storočia, ale oltárny obraz znázorňujúci Sv Jana Krstiteľa je z dávnejších čias. Prechovávajú tu aj jeden baldachýn z konca 18. storočia. V roku 1866 kostol dostal nový organ, ktorý sa používa dodnes. Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia kostol zväčšili, starú drevenú vežu zbúrali a postavili novú, zväčšenú a posilnenú kópiu. V roku1968 bol kostol opäť upravovaný a stará sakristia bola zbúraná, namiesto nej bola postavená nová.
V roku 1992 bol kostol predĺžený západným smerom a postavená nová mohutnejšia kópia drevenej veže, v roku 1993 bola rozšírená sakristia. Betónový chór bol v roku 1968 vymenený za pôvodný drevený chór. V kostole sú bočné oltáre sv. Jozefa a Panny Márie pochádzajúce zo začiatku 20. storočia a majú ústredné sochy donátorov.

Neskorobaroková kazateľnica z 2. polovice 18. storočia bola pri poslednej úprave odstránená. Vzácnym kusom zariadenia kostola je renesančný kalich zo 17. storočia. Kostol zdobí viacero sôch: srdca Panny Márie, Ježišovho srdca, sv. Antona, sv. Terézie a dve sochy Sedembolestnej Panny Márie. Na stenách lode je rozvešaných 14 obrazov zastavení Krížovej cesty. Tieto obrazy nedávno nahradili staré obrazy Krížovej cesty. Obetný oltár bol vyrobený v roku 1993 a vtedy bolo obnovené aj večné svetlo. Vo veži sú tri zvony, z ktorých dva sú novšie a nahradili zvony zhabané na vojenské účely.

Vo dvore školy sa nachádza zvonica drevenej konštrukcie, pôvodne z 19. storočia a naposledy bola opravovaná v roku 1987. Jej zvon odliala firma R. Walser v Pešti a dlhý čas zvolával žiakov. Zvon zo zvonice v miestnej časti Ágostonhalom je bez srdca a odliala ho firma bratov Fischerovcov v Trnave, letopočet chýba. Zvon a­ká na nové osadenie.

V 14. až 16. storočí tu bola aj fara. Odvtedy sú Dolné Obdokovce filiálkou pohranickej fary. V 12. - 18. storočí sa okolo kostola rozprestieral cintorín, teraz sa nachádza len za kostolom.

V rokoch 1971 - 1972 bol v cintoríne postavený nový dôstojný dom smútku s rozľahlou krytou terasou.

 

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: