Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Cirkev

Tunajší románsky kostol sa spomína už v súpisoch pápežských vyberačov daní z orkov 1332 – 1337, ale podľa poznatkov bol určíie postavený v 2. polovici 12. storočia a už vtedy bol pravdepodobne zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Dolné Obdokovce boli fíliou farnosti v Pohraniciach, hoci sa v obci spomína fara.

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstitela bol typickou románskou stavbou dedinského kostola s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou. V roku 1968 odkryli jeho románske jadro (svätyňa, loď) a na západnej strane našli aj pôvodný vchod. Najväčšie prestavby sa vykonávali okolo roku 1796, keď prestavali niekdajšiu loď na väčšiu, barokovú. K severnému priečeliu románskeho kostola bola pristavaná sakristia zaklenutá pruskou klenbou.

Hlavný oltár kostola pochádza z 18. storočia, ale oltárny obraz znázorňujúci Sv Jana Krstiteľa je z dávnejších čias. Prechovávajú tu aj jeden baldachýn z konca 18. storočia. V roku 1866 kostol dostal nový organ, ktorý sa používa dodnes. Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia kostol zväčšili, starú drevenú vežu zbúrali a postavili novú, zväčšenú a posilnenú kópiu. V roku1968 bol kostol opäť upravovaný a stará sakristia bola zbúraná, namiesto nej bola postavená nová.
V roku 1992 bol kostol predĺžený západným smerom a postavená nová mohutnejšia kópia drevenej veže, v roku 1993 bola rozšírená sakristia. Betónový chór bol v roku 1968 vymenený za pôvodný drevený chór. V kostole sú bočné oltáre sv. Jozefa a Panny Márie pochádzajúce zo začiatku 20. storočia a majú ústredné sochy donátorov.

Neskorobaroková kazateľnica z 2. polovice 18. storočia bola pri poslednej úprave odstránená. Vzácnym kusom zariadenia kostola je renesančný kalich zo 17. storočia. Kostol zdobí viacero sôch: srdca Panny Márie, Ježišovho srdca, sv. Antona, sv. Terézie a dve sochy Sedembolestnej Panny Márie. Na stenách lode je rozvešaných 14 obrazov zastavení Krížovej cesty. Tieto obrazy nedávno nahradili staré obrazy Krížovej cesty. Obetný oltár bol vyrobený v roku 1993 a vtedy bolo obnovené aj večné svetlo. Vo veži sú tri zvony, z ktorých dva sú novšie a nahradili zvony zhabané na vojenské účely.

Vo dvore školy sa nachádza zvonica drevenej konštrukcie, pôvodne z 19. storočia a naposledy bola opravovaná v roku 1987. Jej zvon odliala firma R. Walser v Pešti a dlhý čas zvolával žiakov. Zvon zo zvonice v miestnej časti Ágostonhalom je bez srdca a odliala ho firma bratov Fischerovcov v Trnave, letopočet chýba. Zvon a­ká na nové osadenie.

V 14. až 16. storočí tu bola aj fara. Odvtedy sú Dolné Obdokovce filiálkou pohranickej fary. V 12. - 18. storočí sa okolo kostola rozprestieral cintorín, teraz sa nachádza len za kostolom.

V rokoch 1971 - 1972 bol v cintoríne postavený nový dôstojný dom smútku s rozľahlou krytou terasou.

 

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: