Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Kultúra

Dnešným kultúrno - administratívnym centrom obce je budova kultúrneho domu postavená v roku 1957 - 1961, v ktorej má svoje priestory obecný úrad. Je to prízemná obdĺžniková budova s poschodovou strednou časťou. V rokoch 1976 - 1980 bol vybudovaný nový areál TJ, tanečná plocha a javisko v prírode.
Zo stavieb súčasného obdobia si zaslúži pozornosť novopostavená drevená chata tunajšieho poľovníckeho združenia. Budova pekne zapadá do lesného prostredia a slúži na oddych a posedenia miestnych poľovníkov.

Z 19. storočia sa zachovali trojpriestorové ľudové domy postavené z nepálených tehál pod valbovou strechou, sekundárne pod tvrdou krytinou. Sú to prízemné obdĺžnikové stavby s dvojosovou fasádou a do dvora obrátené podstením. Domy z prvých desaťročí 20. storočia zväčšovali svoje dispozície a do dvora boli zväčša otvorevé pilierovou chodbou. Súčasná zástavba obce po roku 1945 na ľudové vzory nenaviazala, sú to murované domy vo štvorcových záhradkách.

Obec je veľmi bohatá na národopisné tradície. Jej ľudovo – umelecká a si zachovala vzácne starobylé črty (ľudové piesne a balady, vyšívanie, maľovanie kraslíc atď.).
Svoju nevšednú atmosféru mali aj civilné slávnostné chvíle, či už to bolo narodenie dieťaťa, jeho krst, prvé sväté prijímanie. Tieto udalosti sú medzi obyvateľstvom stále živé a dodržiavajú sa podľa starých zvykov. Významným sviatkom pre dospievajúcu mládež bolo prijatie chlapcov medzi mládencov. Najväčšou udalosťou v obci bola svadba. Smutné, ale svojrázne boli pohreby. Bohatá je tunajšia tradícia ľudových piesní, ktoré s veľkým úspechom doma i v zahraničí interpretuje ženský zbor „Menyecske kórus“. Tunajšie ľudové tradície zachováva detský folklórny súbor Nezábudka (Nefelejecs) a dychový orchester Bodočanka. Slávna sólová speváčka obce, Helena Holecová sa teší popularite rovnako na domácich javiskách ako aj v zahraničí.

Ľudový kroj sa dosť líši od ostatných krojov Podzoboria. Menší chlapci a dievčatá nosili rovnaké ošatenie, dlhú košeľu - šubu, ktorá sa zapínala vzadu. Až neskôr, od školských rokov sa ich ošatenie líšilo. Dievčatá a ženy nosili podobný odev. Od iných krojov sa tunajší kroj líšil hlavne farbou, prevládala čierna farba. Vyskytovali sa tu tri druhy ženských košieľ. Jemné košele s výšivkami sa nosili vo sviatočné dni, košele z hrubého plátna sa nosili vo všedný deň, na prácu a slúžili aj ako nočné košele. Na košeliach sa nosili kabátiky - uboň. Nosilo sa viacero spodných sukní, na ktoré sa obliekala vrchná sukňa bohato zdobená našitými stuhami. Zvláštnosťou tohto kroja bolo, že zo spodných sukní len z jednej prečnievala čipka. Na vrchnú sukňu sa obliekala zástera lemovaná našitými stuhami. Ženy na hlave nosili čepiec, prípadne aj náplecnú šatku. Slávnostnou obuvou boli kožené čižmy. Oblečenie mužov bolo v podstate totožné pre celé Podzoborie: čierne nohavice, biela vyšívaná košeľa, krátky kabát a v chladných mesiacoch dlhý kabát, kožené čižmy slávnostnou obuvou. Na hlave sa nosil čierny klobúk. Mladucha bola oblečená v čiernych slávnostných šatách, na hlave mala farebnú partu zhotovenú. Na prácu a vo všedný deň sa všeobecne nosil odev z hrubého plátna.
Nárečie je palócske - polovecké.
Kalendárové a rodinné zvykoslovie obsahuje archaické elementy. K sviatočným dňom sa viažu zaujímavé, dodnes zachované ľudové obyčaje, napr. k Sv. Lucii, Vianociam, fašiangom, K vetnej nedeli a pod.

Obec zdobí viacero malých sakrálnych pamiatok:
Socha Sv. Jána Krstiteľa pred kostolom (1919), je osadená na vysokom stĺpe v domčeku. V parčíku na malom námestí pred kostolom stojí pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny postavený v roku 1973. V cintoríne za kostolom je ústredný kamenný kríž z roku 1795, 10. mája 1796 bol posvätený kanonikom Antonom Alojzom Schaffarovitsom a kolíňanským farárom Jánosom Hazuchom. Kríž je osadený na vysokom podstavci.

Pri kostole sa nachádza Lurdská jaskyňa, ktorej základy sa začali stavať v roku 1994. Klasicistický kamenný prícestný kríž s korpusom v miestnej časti Fövég bol v roku 1791 postavený občanmi obce a posvätil ho františkánsky mních Juniperus. Kríž bol opravovaný v roku 1893. Pri ceste vedúcej do Čeladíc sa nachádza prícestná kaplnka Lurdskej Panny Márie, z roku 1911. V miestnej časti Alvég sa nachádza prícestný kamenný kríž s liatinovým korpusom postavený v roku 1927 z milodarov obyvateľov Dolných Obdokoviec. Pri ceste do Babindolu sa nachádza kamenná plastika Piety z roku 1942. V miestnej časti Ugarak stojí kamenná socha sv. Vendelína z roku 1942. Pri ceste do Pohraníc sa nachádza prícestný kamenný kríž s liatinovým korpusom z roku 1913. Kríž sa miestne nazýva „Suhajkereszt“ (Šuhajov kríž). Pri poľnej ceste pred vinohradmi sa nachádza božia muka, vo výklenku ktorej je socha sv. Urbana. Pôvodná socha pochádzala z 19. storočia, ale bola odcudzená a preto je tu kópia podľa vzoru žirianskej plastiky sv. Urbana. V chotárnej časti Ágostonhalom sa nachádza kamenný kríž s liatinovým korpusom z roku 1882. Kríž vlastne stál pred majerom pravdepodobne nitrianskeho biskupa Ágostona Roskoványiho, ktorý okolo roku 1920 prešiel do majetku čecha Vinára, dnes sú tu z neho len nepatrné ruiny.

Viaceré sakrálne pamiatky časom zanikli. V miestnej časti Alvég stála napr. socha sv. Jána Krstitela, ktorá bola odstránená okolo roku 1930. Pri ceste do vinohradov bol na kmeni stromu zavesený Máriin domček, v ktorom bola socha Sedembolestnej Panny Márie. Po jej odcudzení okolo roku 1980 bola kaplnka odstránená. V dome smútku sa nachádza socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je dielom miestnej obyvateľky Rozálie Gyepes rod. Ácsovej.

Na svahu nad obcou sa nachádzajú zvyšky židovského cintorína. Aj majer Ágostonhalom mal svoj cintorín, ktorý sa dodnes zachoval.

Charakteristické pre obec je aj vinohradníctvo, ktoré sa tu spomína až v polovici 17. storočí. Rozvinulo sa na svahoch pahorkatiny západne od obce. Povodne sa tu pestovali samorodé odrody viniča, dnes sú nahradené ušľachtilejšími odrodami. Vo viniciach sa dodnes zachovalo niekoľko pôvodných vinohradníckych pivníc. Sú to malé prízemné stavby z nepálených tehál so vstupom na prístení podopieraným drevenými trámami. V nadzemnej časti bola prešovňa, priamo z ktorej sa vchádzalo do podzemnej pivnice zaklenutej valenou klenbou.

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: