Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky 2016

 1. Objednávka č. 1/2016
  Posypová soľ
 2. Objednávka č. 2/2016
  Termos lakovaný pre MŠ
 3. Objednávka č. 3/2016
  Servis nadstavby špeciálneho vozidla pre zber komunálneho odpadu
 4. Objednávka č. 4/2016
  Servis traktora Lamborghini
 5. Objednávka č. 5/2016
  PES páska, navíjač
 6. Objednávka č. 6/2016
  Stoličky
 7. Objednávka č. 7/2016
  poštové poukážky
 8. Objednávka č. 8/2016
  poštové poukážky
 9. Objednávka č. 9/2016
  poštové poukážky
 10. Objednávka č. 10/2016
  poštové poukážky
 11. Objednávka č. 11/2016
  filtre pre traktor Lamborghini
 12. Objednávka č. 12/2016
  prehliadka na traktore CASE FARMAL 115
 13. Objednávka č. 13/2016
  náhradné náplne do tlačiarní
 14. Objednávka č. 14/2016
  svietidlá PL 18-22 na verejné osvetlenie
 15. Objednávka č. 15/2016
  viazacia páska k lisu na Zbernom dvore
 16. Objednávka č. 16/2016
  náhradné tonery OcÚ
 17. Objednávka č. 17/2016
  aerofoto obce
 18. Objednávka č. 18/2016
  odborné publikácie
 19. Objednávka č.19/2016
  exteriérová dvojkrídlová vitrína
 20. Objednávka č. 20/2016
  vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko a.s. na stavebné akcie D.O. MK IBV Lúky, MK IBV Pod Záhradami
 21. Objednávka č. 21/2016
  uteráky a tašky s erbom obce
 22. Objednávka č. 22/2016
  overenie merného objektu na čistiarni odpadových vôd
 23. Objednávka č. 23/2016
  pamätná doska v rámci ukončeného projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 24. Objednávka č. 24/2016
  Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente k PHSR D.O. na roky 2015 - 2024
 25. Objednávka č. 25/2016
  Oprava traktora Lamgorgini R2,90
 26. Objednávka č. 26/2016
  Elektro-montážne práce na ČOV
 27. Objednávka č. 27/2016
  Výplne otvorov v MŠ D.O. - dvere, okná
 28. Objednávka č. 28/2016
  Príruba čerpadla ČOV, Koleno so závotom ČOV
 29. Objednávka č. 29/2016
  Sklo dverí pravé pre traktor
 30. Objednávka č. 30/2016
  Náplň do tlačiarne
 31. Objednávka č. 31/2016
  Rastrové údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 32. Objednávka č. 32/2016
  Osobná doprava autobusom na Oberačkové slávnosti
 33. Objednávka č. 33/2016
  Očkovacia látka proti VHA
 34. Objednávka č. 34/2016
  sklo dverí traktor Lamborghini - správny rozmer
 35. Objednávka č. 35/2016
  Plastové nádoby - kontajnery 120 l
 36. Objednávka č. 36/2016
  Vypracovanie pasportu - trvalého dopravného označenia v obci.
 37. Objednávka č. 37/2016
  Náplň do tlačiarne
 38. Objednávka č. 38/2016
  Servis kotolne Náj.byt.dom č.89

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: