Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - 0bjednávky 2015

 1. Objednávka č. 1/2015
  Spracovanie o podanie žiadosti na poskytnutie NFP v oblasti operačných programov.
 2. Objednávka č. 2/2015
  Oprava hrablíc na čistiarni odpadových vôd.
 3. Objednávka č. 3/2015
  Oprava prevzdušňovacích platní na čistiarni odpadových vôd.
 4. Objednávka č. 4/2015
  Akdreditované rozbory pitnej vody.
 5. Objednávka č. 5/2015
  Spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Obdokovce.
 6. Objednávka č. 6/2015
  Viazacie pásky na zberný dvor - na lis.
 7. Objednávka č. 7/2015
  Oprava čerpadla na čistiarni odpadových vôd.
 8. Objednávka č. 8/2015
  Aktualizácia katastrálnej mapy obce.
 9. Objednávka č. 9/2015
  Montážna autoplošina.
 10. Objednávka č. 10/2015
  Náhradné náplne do tlačiarní
 11. Objednávka č. 11/2015
  Bezplatný odber opotrebovaných pneumatík
 12. Objednávka č. 12/2015
  Kontajnery CLD 120 l
 13. Objednávka č. 13/2015
  Rozbor odpadovej vody.
 14. Objednávka č. 14/2015
  Náhradné náplne do tlačiarní
 15. Objednávka č. 15/2015
  farba na drevo
 16. Objednávka č. 16/2015
  elektroinštalačný materiál do MŠ
 17. Objednávka č. 17/2015
  Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní.
 18. Objednávka č. 18/2015
  Údržba vykurovacej techniky
 19. Objednávka č. 19/2015
  Hojdačky
 20. Objednávka č. 20/2015
  Náhradné náplne do tlačiarní
< 1 2 >

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: