Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - 0bjednávky 2012, 2013

 1. Objednávka č. 1
  Oprava dúchadla.
 2. Objednávka č. 2
  Kancelársky nábytok.
 3. Objednávka č. 3
  Servis plynových kotlov Buderus.
 4. Objednávka č. 5/2012
  Oprava a overenie vodomerov.
 5. Objednávka č. 6/2012
  Potvrdenie o verejnom neknihovanom majetku.
 6. Objednávka č. 1/2013
  Zabezpečenie tvorivých dielní na 31.08.2013
 7. Objednávka č. 2/2013
  Oprava komunikácie v obci Dolné Obdokovce - smer vinohrady.
 8. Objednávka č. 3/2013
  Ozvučovacie služby na kultúrne podujatie na deň 31.08.2013
 9. Objednávka č. 4/2013
  Práce vykonávané minibagrom na stavbe chodníku pri MŠ Dolné Obdokovce.
 10. Objednávka č. 5/2013
  Školské tabule, montáž a doprava.

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: