Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - 0bjednávky 2012, 2013

 1. Objednávka č. 1
  Oprava dúchadla.
 2. Objednávka č. 2
  Kancelársky nábytok.
 3. Objednávka č. 3
  Servis plynových kotlov Buderus.
 4. Objednávka č. 5/2012
  Oprava a overenie vodomerov.
 5. Objednávka č. 6/2012
  Potvrdenie o verejnom neknihovanom majetku.
 6. Objednávka č. 1/2013
  Zabezpečenie tvorivých dielní na 31.08.2013
 7. Objednávka č. 2/2013
  Oprava komunikácie v obci Dolné Obdokovce - smer vinohrady.
 8. Objednávka č. 3/2013
  Ozvučovacie služby na kultúrne podujatie na deň 31.08.2013
 9. Objednávka č. 4/2013
  Práce vykonávané minibagrom na stavbe chodníku pri MŠ Dolné Obdokovce.
 10. Objednávka č. 5/2013
  Školské tabule, montáž a doprava.

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: