Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - objednávky 2011

 1. Objednávka č. 1
  Prenájom plošiny na vyrovnanie kríža na kostolnej veži
 2. Objednávka č. 2
  Prenájom plošiny na opravu elektrického osvetlenia a výrub stromov pri kostole
 3. Objednávka č. 3
  Výmenník tepla do NBD so súp. č. 89
 4. Objednávka č. 4
  Práškový Sofoklok 61
 5. Objednávka č. 5
  Stromy na ihrisko
 6. Objednávka č. 6
  Overenie merného objektu na ČOV D. Obdokovce
 7. Objednávka č. 7
  Elektroinštalácia - Rekonštrukcia objektu amfiteátra Dolné Obdokovce
 8. Objednávka č. 8
  IG prieskum na individuálnu bytovú výstavbu Dolné Obdokovce
 9. Objednávka č. 9
  Servis a nastavenie prietokomeru na ČOV Dolné Obdokovce
 10. Objednávka č. 10
  Odborný posudok vplyvov na životné prostredie

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: