Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - objednávky 2011

 1. Objednávka č. 1
  Prenájom plošiny na vyrovnanie kríža na kostolnej veži
 2. Objednávka č. 2
  Prenájom plošiny na opravu elektrického osvetlenia a výrub stromov pri kostole
 3. Objednávka č. 3
  Výmenník tepla do NBD so súp. č. 89
 4. Objednávka č. 4
  Práškový Sofoklok 61
 5. Objednávka č. 5
  Stromy na ihrisko
 6. Objednávka č. 6
  Overenie merného objektu na ČOV D. Obdokovce
 7. Objednávka č. 7
  Elektroinštalácia - Rekonštrukcia objektu amfiteátra Dolné Obdokovce
 8. Objednávka č. 8
  IG prieskum na individuálnu bytovú výstavbu Dolné Obdokovce
 9. Objednávka č. 9
  Servis a nastavenie prietokomeru na ČOV Dolné Obdokovce
 10. Objednávka č. 10
  Odborný posudok vplyvov na životné prostredie

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: