Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky - Základné školy

  kalendár

  Prehľad noviniek:

  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

  Választások a regionális önkormányzati szervekbe - tájékoztatás a választók számára

  Adresa úradu:

  Obec Dolné Obdokovce
  č. 103
  951 02 p. Pohranice
  Telefón:
  +421 37 78 76 210
  E- mai:
  dolneobdokovce@mail.t-com.sk

  Anketa:

  www.sme.sk

  Počasie na Slovensku:

  Kurzy valút: