Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky 2017

 1. Objednávka č. 1/2017
  Servis kotolne Náj.byt.dom č.89
 2. Objednávka č. 1a)/2017
  Projektová dokumentácia k žiadosti o dotáciu
 3. Objednávka č. 2/2017
  Výmena a oprava svietidiel v ZŠ-Alapiskola
 4. Objednávka č. 3/2017
  Plechová skriňa na OcÚ
 5. Objednávka č. 4/2017
  Dvere do veľkej sály Kultúrneho domu
 6. Objednávka č. 5/2017
  Hlavná ročná kontrola detského ihriska
 7. Objednávka č. 6/2017
  Samozatvárací systém na dvere v náj.byt.domoch 89,90
 8. Objednávka č. 7/2017
  Repasácia vodomerov pre studenú a teplú vodu
 9. Objednávka č. 8/2017
  Náhradné náplne do tlačiarne pre Obecný úrad
 10. Objednávka č. 9/2017
  Projektová dokumentácia NN zemnej prípojky D. Rekreačný areál Agáty/Rekreációs terület
 11. Objednávka č. 10/2017
  Plastové nádoby CLE 1100 čierne na komunálny odpad
 12. Objednávka č. 12/2017
  DVD k výstupu "Obec Dolné Obdokovce"
 13. Objednávka č. 13/2017
  Dopravné značky
 14. Objednávka č. 14/2017
  Krytina strechy na budove baru na štadióne
 15. Objednávka č. 15/2017
  Tabule, nápisy a nálepky
 16. Objednávka č. 16/2017
  Tabule Vyhradené parkovisko
 17. Objednávka č. 17/2017
  Viazacia páska na lis na Zberný dvor
 18. Objednávka č. 18/2017
  Montáž vchodového svietidla a schodiskového tlačidla v nájomných bytových domoch
 19. Objednávka č. 19/2017
  Andezit kameň na chodníky na cintoríne
 20. Objednávka č. 20/2017
  Termostatická hlavica do MŠ
 21. Objednávka č. 21/2017
  Betón na úpravy na cintoríne
 22. Objednávka č. 22/2017
  Asfaltové úpravy plochy v okolí kostola
 23. Objednávka č. 23/2017
  Montážne inštalačné práce a materiál na inštaláciu vodovodu na Zbernom dvore
 24. Objednávka č. 24/2017
  Montážne inštalačné práce a materiál na odstránenie poruchy čerpadla v Nájomnom bytovom dome č. 90
 25. Objednávka č. 25/2017
  Terénne úpravy
 26. Objednávka č. 26/2017
  Terénne úpravy
 27. Objednávka č. 27/2017
  Bagrovanie pri odstraňovaní poruchy vodovodu
 28. Objednávka č. 28/2017
  Výroba bránok a ohrady na cintoríne v okolí kostola
 29. Objednávka č. 29/2017
  Výroba a montáž zábradlia pri náj.byt.dome č.89
 30. Objednávka č. 30/2017
  Vodomery
 31. Objednávka č. 31/2017
  Maľovka v náj.byt.dome č.90
 32. Objednávka č. 32/2017
  Maľovka v náj.byt.dome č.90
 33. Objednávka č. 33/2017
  Mulčovanie náletových porastov, kosenie verejných priestranstiev
 34. Objednávka č. 34/2017
  Striedačky na ihrisku BFC
 35. Objednávka č. 35/2017
  Úprava terénu
 36. Objednávka č. 36/2017
  Technické zabezpečenie festivalu kultúry
 37. Objednávka č. 37/2017
  Poštové poukážky
 38. Objednávka č. 38/2017
  Poštové poukážky
 39. Objednávka č. 39/2017
  Inštalačné práce
 40. Objednávka č. 40/2017
  Hudobné vystúpenie
 41. Objednávka č. 41/2017
  Právne služby
 42. Objednávka č. 42/2017
  Právne služby
 43. Objednávka č. 43/2017
  Účinkovanie na kultúrnej akcii
 44. Objednávka č. 43a)/2017
  Doprava autobusom na kultúrne podujatie
 45. Objednávka č. 44/2017
  Vodomery
 46. Objednávka č. 45/2017
  Úprava terénu
 47. Objednávka č. 46/2017
  Účinkovanie na kultúrnej akcii
 48. Objednávka č. 47/2017
  Úprava terénu
 49. Objednávka č. 48/2017
  Kontrola detského ihriska
 50. Objednávka č. 49/2017
  Projekt zvyšovania energetickej účinnosti budovy MŠ
 51. Objednávka č. 50/2017
  Kryty na striedačky BFC
 52. Objednávka č. 51/2017
  Tonery pre OcÚ
 53. Objednávka č. 52/2017
  Vodomery
 54. Objednávka č. 53/2017
  Športové náradie
 55. Objednávka č. 54/2017
  Polygrafické náklady

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: