Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Objednávky 2017

 1. Objednávka č. 1/2017
  Servis kotolne Náj.byt.dom č.89
 2. Objednávka č. 1a)/2017
  Projektová dokumentácia k žiadosti o dotáciu
 3. Objednávka č. 2/2017
  Výmena a oprava svietidiel v ZŠ-Alapiskola
 4. Objednávka č. 3/2017
  Plechová skriňa na OcÚ
 5. Objednávka č. 4/2017
  Dvere do veľkej sály Kultúrneho domu
 6. Objednávka č. 5/2017
  Hlavná ročná kontrola detského ihriska
 7. Objednávka č. 6/2017
  Samozatvárací systém na dvere v náj.byt.domoch 89,90
 8. Objednávka č. 7/2017
  Repasácia vodomerov pre studenú a teplú vodu
 9. Objednávka č. 8/2017
  Náhradné náplne do tlačiarne pre Obecný úrad
 10. Objednávka č. 9/2017
  Projektová dokumentácia NN zemnej prípojky D. Rekreačný areál Agáty/Rekreációs terület
 11. Objednávka č. 10/2017
  Plastové nádoby CLE 1100 čierne na komunálny odpad
 12. Objednávka č. 12/2017
  DVD k výstupu "Obec Dolné Obdokovce"
 13. Objednávka č. 13/2017
  Dopravné značky
 14. Objednávka č. 14/2017
  Krytina strechy na budove baru na štadióne
 15. Objednávka č. 15/2017
  Tabule, nápisy a nálepky
 16. Objednávka č. 16/2017
  Tabule Vyhradené parkovisko
 17. Objednávka č. 17/2017
  Viazacia páska na lis na Zberný dvor
 18. Objednávka č. 18/2017
  Montáž vchodového svietidla a schodiskového tlačidla v nájomných bytových domoch
 19. Objednávka č. 19/2017
  Andezit kameň na chodníky na cintoríne
 20. Objednávka č. 20/2017
  Termostatická hlavica do MŠ
 21. Objednávka č. 21/2017
  Betón na úpravy na cintoríne
 22. Objednávka č. 22/2017
  Asfaltové úpravy plochy v okolí kostola
 23. Objednávka č. 23/2017
  Montážne inštalačné práce a materiál na inštaláciu vodovodu na Zbernom dvore
 24. Objednávka č. 24/2017
  Montážne inštalačné práce a materiál na odstránenie poruchy čerpadla v Nájomnom bytovom dome č. 90
 25. Objednávka č. 25/2017
  Terénne úpravy
 26. Objednávka č. 26/2017
  Terénne úpravy
 27. Objednávka č. 27/2017
  Bagrovanie pri odstraňovaní poruchy vodovodu
 28. Objednávka č. 28/2017
  Výroba bránok a ohrady na cintoríne v okolí kostola
 29. Objednávka č. 29/2017
  Výroba a montáž zábradlia pri náj.byt.dome č.89
 30. Objednávka č. 30/2017
  Vodomery
 31. Objednávka č. 31/2017
  Maľovka v náj.byt.dome č.90
 32. Objednávka č. 32/2017
  Maľovka v náj.byt.dome č.90
 33. Objednávka č. 33/2017
  Mulčovanie náletových porastov, kosenie verejných priestranstiev
 34. Objednávka č. 34/2017
  Striedačky na ihrisku BFC
 35. Objednávka č. 35/2017
  Úprava terénu
 36. Objednávka č. 36/2017
  Technické zabezpečenie festivalu kultúry
 37. Objednávka č. 37/2017
  Poštové poukážky
 38. Objednávka č. 38/2017
  Poštové poukážky
 39. Objednávka č. 39/2017
  Inštalačné práce
 40. Objednávka č. 40/2017
  Hudobné vystúpenie
 41. Objednávka č. 41/2017
  Právne služby
 42. Objednávka č. 42/2017
  Právne služby
 43. Objednávka č. 43/2017
  Účinkovanie na kultúrnej akcii
 44. Objednávka č. 43a)/2017
  Doprava autobusom na kultúrne podujatie
 45. Objednávka č. 44/2017
  Vodomery
 46. Objednávka č. 45/2017
  Úprava terénu
 47. Objednávka č. 46/2017
  Účinkovanie na kultúrnej akcii
 48. Objednávka č. 47/2017
  Úprava terénu
 49. Objednávka č. 48/2017
  Kontrola detského ihriska
 50. Objednávka č. 49/2017
  Projekt zvyšovania energetickej účinnosti budovy MŠ
 51. Objednávka č. 50/2017
  Kryty na striedačky BFC
 52. Objednávka č. 51/2017
  Tonery pre OcÚ
 53. Objednávka č. 52/2017
  Vodomery
 54. Objednávka č. 53/2017
  Športové náradie
 55. Objednávka č. 54/2017
  Polygrafické náklady

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: