Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Dokumenty 2017

 1. VZN obce Dolné Obdokovce č. 17/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Dolné Obdokovce.
 2. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce.
 3. IBV Lúky Dolné Obdokovce Alsóbodok - grafická časť.
 4. Pozvánka na 22. zasadnutie OZ 2017.
 5. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka
 6. Pozvánka na 23. zasadnutie OZ r. 2017
 7. Výsledky 9. bodockej koštovky
 8. Pozvánka na OZ dňa 24.04.2017
 9. IBV Lúky Dolné Obdokovce Alsóbodok - vizualizácia.
  K zverejnenému zámeru na prijímanie cenových ponúk od 25. apríla 2017 do 25. júla 2017
 10. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce.
  K zverejnenému zámeru na prijímanie cenových ponúk od 25. apríla 2017 do 25. júla 2017
 11. Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov.
  28. mája 2017 o 15.00 hod v sále kultúrneho domu.
 12. Meghívó a népgyulésre.
  2017. május 28-kán a kultúrház nagytermében 15.00 órakkor.
 13. Pozvánka na OZ dňa 30.05.2017
 14. Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Dolné Obdokovce spôsobom hodného osobitného zreteľa.
 15. Pozvánka na zasadnutie OZ 14.06.2017
 16. Záverečný účet obce Dolné Obdokovce za rok 2016
  Zverejnené 15.6.2017
 17. Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2016
  Zverejnené 15.6.2017
 18. Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Dolné Obdokovce spôsobom hodného osobitného zreteľa.
  Predmetom je zámena pozemkov.
 19. Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Dolné Obdokovce
 20. Voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Informácie pre voliča
 21. Választások a regionális önkormányzati szervekbe
  Tájékoztatás a válsaztók számára
 22. Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.07.2017
 23. Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Dolné Obdokovce spôsobom zámeny hodného osobitného zreteľa.
 24. Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 25. Pozvánka na OZ dňa 27.9.2017
 26. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja v r. 2017
 27. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja v r. 2017
 28. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce - IBV Lúky Dolné Obdokovce.
  4 pozemky určené na výstavbu rodinných domov - prijímanie cenových ponúk do 25. októbra 2017 do 12.00 hod /vizualizácia pozemkov je uvedená - viď nižšie/
 29. Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov IBV Lúky Dolné Obdokovce.
  4 pozemky na výstavbu rodinných domov.
 30. Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Dolné Obdokovce spôsobom hodného osobitného zreteľa.
 31. Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Dolné Obdokovce spôsobom hodného osobitného zreteľa.
 32. Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.11.2017
 33. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce- IBV Lúky Dolné Obdokovce.
 34. Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov IBV Lúky Dolné Obdokovce.
  3 voľné pozemky na predaj - určené na výstavbu nových rodinných domov
 35. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 36. Pozvánka na 30. zasadnutie OZ
 37. VZN č. 02-2017 (elektronické služby)
 38. Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020
 39. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce.
  Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 31.01.2018 do 12.00 hod.
 40. Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov IBV Lúky Dolné Obdokovce.
 41. Rozhodnutie - súhlas o výrube stromu.

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: