Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Kontakt

Toto webové sídlo www.dolneobdokovce.ocu.sk  spravuje Obec Dolné Obdokovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Dolné Obdokovce

Ulica 103 Dolné Obdokovce
951 02 Pohranice

IČO: 00 307 891

DIČ: 2021252695

Obec nie je platcom DPH.

Samosprávny kraj: Nitra
Okres: Nitra
Región: Podzoborský
Počet obyvateľov: 1178
Rozloha:  1019 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1228

Všeobecné informácie: dolneobdokovce@mail.t-com.sk
Podateľňa: dolneobdokovce@mail.t-com.sk
Starosta: Ing. Marián Paulisz, mobil: 0907 138 139, pauliszmarian@gmail.com,   0905 478 099, dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Sekretariát:
Telefón: 037 / 787 62 10, Fax: 037 / 787 62 10, Email: dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Kompetencie:

Obec Dolné Obdokovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Dolné Obdokovce je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade v Nitrianskych Hrnčiarovciach so sídlom: Dlhá 6, Nitra

Stránkové hodiny Obecného úradu Dolné Obdokovce:

Pondelok  8.00-12.00 13.00-15.00
Utorok
8.00-12.00
13.00-15.00
Streda
8.00-12.00
13.00-17.30
Štvrtok
nestránkový deň
 
Piatok
8.00-12.00
 

 

 

Aktualizované 5.1.2015

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: